Support mogelijkheden

Continuïteit van bedrijfsprocessen die afhankelijk zijn van door ons geleverde
IT Oplossingen is ons gezamenlijk belang.


Heeft u een storing of foutmelding, een gebruikersvraag over de werking van de software of een andere vraag waarbij wij u kunnen ondersteunen?
Neem dan telefonisch contact op met onze professionele helpdesk tel: 0348 820 980 optie 1 of stuur een e-mail met uw vraag naar: support@bercon.nl

Wat kunt u verwachten bij telefonische ondersteuning?

  • Het aannemen van alle, bij u als klant, naar voren komende vragen met betrekking tot uw UNIT4 softwarepakket. Bercon Support is het centrale aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot de werking van uw UNIT4 softwarepakket.
  • Het direct beantwoorden van (korte, gerichte) vragen over de werking van uw UNIT4 softwarepakket. Onder (korte gerichte) vragen wordt verstaan: vragen over het gebruik van de software van UNIT4 of van beperkte technische aard op dat gebied, waarvan het gezamenlijk uitzoeken van het probleem en bepalen van de oplossing in de regel niet meer dan 15 minuten telefonisch contact in beslag neemt.
  • Wanneer zich een foutmelding voordoet tijdens het gebruik van het softwarepakket wordt deze direct aan UNIT4 doorgegeven. Het is ter beoordeling aan de supervisor van UNIT4 of het probleem volledig telefonisch kan worden afgehandeld. Indien dit niet het geval is, is ondersteuning op locatie mogelijk of kunnen – afhankelijk van de applicatie – database reparaties uitgevoerd worden ten kantore van UNIT4.
  • Melden van wensen en aanpassingen in de UNIT4 Multivers programmatuur

Wat zijn de grenzen van telefonische ondersteuning?
In sommige gevallen is het niet mogelijk om gestelde vragen telefonisch te beantwoorden. Het betreft dan vragen waarvoor telefonische ondersteuning niet tot het gewenste (optimale) resultaat kan leiden. In het bijzonder kunnen vragen met betrekking tot installatie van de software en/of nieuwe updates niet telefonisch ondersteund worden. Ook het aanpassen en maken van lay-outs en Office ODBC koppelingen vallen niet onder de telefonische ondersteuning.

Indien ondersteuning gewenst is, is hiervoor te allen tijde expertise op locatie mogelijk/nodig.

Voor de telefonische ondersteuning kunt u een jaar contract afsluiten. De jaarlijkse vergoeding is afhankelijk van uw licentie samenstelling. Het contract is per jaar opzegbaar, opzegtermijn is 3 maanden.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze Helpdesk zonder een vast contract. Er vindt per kwartaal een afrekening plaats van de vastgelegde calls. U betaald hiervoor het gelden tarief

Onze helpdesk medewerkers kunnen samen met u kijken naar uw beeldscherm, of uw toetsenbord van u over nemen.
In overleg met onze helpdesk medewerker klikt u hiernaast op de button voor Bercon Teamviewer Remote Support.

Klik op het Teamviewer logo om het Bercon Teamviewer Remote Support programma direct te installeren.

In de praktijk merken we dat bepaalde vraagstukken niet altijd telefonisch opgelost kunnen worden, maar dat ook een bezoek ter plekke niet noodzakelijk is.
Om deze reden bieden we onze relaties ook de mogelijkheid tot Online Consult. In overleg met onze consultant klikt u hiernaast op de button voor Bercon Teamviewer Online Consultancy.

Functionaliteit van de hedendaagse software wordt steeds uitgebreider, maar hierdoor niet eenvoudiger. In de praktijk merken we dat bepaalde vraagstukken niet altijd telefonisch opgelost kunnen worden, maar een bezoek ter plekke niet noodzakelijk is. Om deze reden bieden we onze relaties ook de mogelijkheid tot Online Consult.

Wat houdt Online Consult in?
Online Consult is het op afstand ondersteuning geven door middel van het overnemen van de bediening van uw PC. Hiervoor maken we gebruik van TeamViewer.

Met TeamViewer kunnen we op eenvoudige wijze de bediening van een PC overnemen. De enige vereiste is dat de PC aangesloten is op het internet.

Met de streng beveiligde software van TeamViewer kunnen we op afstand inloggen in uw UNIT4 Multivers licentie en de consult werkzaamheden voor u oplossen. Dit terwijl u mee kunt kijken en mogelijk het probleem de volgende keer zelf kunt oplossen.

Hoe wordt Online Consult berekend?
Het Online Consult valt niet onder uw Telefonisch Ondersteuning Contract, maar wordt als “gewoon” consult berekend tegen het geldende tarief. We berekenen € 45,00 voor de eerste 15 minuten en daarna per blok van 15 minuten ons reguliere consulttarief. Voor het Online Consult dient vooraf een afspraak gemaakt te worden.

Oplossingen  Het Bercon Team Klanten over ons