Implementatie

Investeren in doeltreffende bedrijfssoftware zorgt altijd voor veranderingen in uw organisatie, en zoals u weet … hebben mensen, en dus ook medewerkers, doorgaans moeite met veranderingen.

Het maakt hierbij overigens niet uit of het gaat om een update, uitbreiding van functionaliteit of een compleet nieuw systeem. Gebruikers ‘verlaten’ geheel of gedeeltelijk hun oude vertrouwde ‘omgeving’. Alertheid en vooral aandacht voor mens en middelen is vereist.

Geen zorg!
Wij begeleiden u bij deze belangrijke stap.

 

Wij scheppen niet graag op … maar we hebben wel jarenlange ervaring als het gaat om de implementatie van bedrijfssoftware in bedrijven en organisatie van verschillende omvang en in verschillende branches. Wij weten dan ook als geen ander dat, de begeleiding een cruciale rol speelt in een snelle acceptatie van een nieuw systeem. Goede Bercon-Begeleiding bij de implementatie verhoogt de slagingskansen substantieel.

Één van onze slogans is niet voor niets:
“Automatiseren met meer rendement”

Een implementatie kan uit de volgende stappen bestaan:

* Gezamenlijk uitwerken van een Plan van Aanpak
* Installeren van de software en inrichten van de Financiële en Logistieke administraties
* Het overzetten van de gegevens uit uw oude bedrijfssoftware
* Indien van toepassing het realiseren van koppelingen met externe systemen
* Aanpassen van standaardformulieren naar bedrijfseigen formulieren (factuur, inkooporder, opdrachtbevestiging enz.)
* Instructie gebruikers van functionaliteit software (procesfuncties en standaard rapportages)
* Eindoplevering, evaluatie en optimalisatie